project-management-logo

דיווח נוכחות
אם אתה בעל עסק או בעל חברה מסויימת אשר מעסיקה עובדים, בטח אתה מכיר את חשיבות דיווח הנוכחות של העובדים שלך. אם תה רוצה לנהל את המעקב חרי שעות העבודה של העובדים שלך בצורה יעילה וטובה, תוכל לעשות זאת באמצעות דיווח נוכחות ממוחשב. הדבר אומר שברגע שהעובדים שבחברה שלך יגיעו למשרד, הם יעבירו את הכרטיס ויוכלו לדווח על כך שהגיעו למקום העבודה. כמובן גם שהעובדים יצאו ממקום העבודה, יעבירו את הכרטיס וכך ידווח כי הם סיימו את יום העבודה שלהם ואתה תהיה בשליטה על כך תמיד.
דיווח נוכחות ממוחשב יכול להיות לך לעזר רב במהלך הפיקוח על העובדים. העובדים שיודעים כי יש עליהם מעקב, יהיו גם הם בשליטה רבה יותר על שעות העבודה, וסביר להניח כי הדבר רק יועיל לעובדים ולעסק עצמו. הפיקוח על שעות העבודה יעזור לך הרבה בניהול המשכורות של העובדים ובכלל בפיקוח על שעות עבודתם. כך למשל אם בחברה שלך השעות גמישות, תוכל לראות מה השעות בהן יש יותר עובדים במשרד, מתי יש פחות ובהתאם לכך להתאים את המשרד לצורכי העובדים כמה שיותר על פי ראות עינייך.
למשל, אם תגלה כי רוב העובדים מגיעים בשעה מסויימת בבוקר, תוכל לקבוע ישיבה קבועה בדעה הזאת ולדעת בוודאות כי זו שעה שנוחה לכולם. דיווח הנוכחות ההמוחשה נותן לך שליטה יותר טובה על שעות העבודה של העובדים במשרד שלך ומאפשר לך לדעת יותר טוב מה קורה איתם. בנוסף, במידת הצורך ניתן להגביל את העובדים אם תמצא כי זמן ההפסקה גדול מדי במהלך היום, או שעות ההגעה לעבודה מאוחרות מדי, או אם שעות היציאה מוקדמות מדי וכו', כמובן שתוכל להגביל זאת במידת הצורך.
דיווח הנוכחות יעיל מאוד בחברות, עסקים ומשרדים רבים. כמובן שתוכל להשתמש בכלי הזה באפן הכי טוב בעינייך. כאשר הרשימות ובהן שעות הפעילות של העובדים שלך נמצאות מולך, כך תוכל להיות יותר בשליטה על מה שקורה במקום העבודה שלך ולהיות בטוח שאתה יודע בצורה מספקת מהן שעות העבודה של העובדים שלך.

חזור למעלה
Mybusiness 2014. Al rights reserved