project-management-logo

דיווח נוכחות יכול לשדרג את העסק
דיווח נוכחות הוא דבר יעיל מאוד במקומות עבודה שונים. דיווח כזה יכול לעזור לך במעקב אחרי העובדים השונים ולסייע לכם בחישוב מדוייק של המשכורות ללא חשש של סטייה לכאן או לכאן עקב חישוב לא נכון. דיווח נוכחות טוב יעזור לכם בניהול טוב יותר של העובדים שלכם, בחישוב קל יותר של שעות העבודה ובחישוב המשכורות באופן יעיל ונכון כמה שיותר. בדיווח נוכחות טוב תוכלו להנות מיתרונות שונים ונפרט את חלקם.
דיוק במשכורות

ברגע שאתם נותנים משכורת על פי מספר שעות, אתם רוצים שהדבר יהיה מדוייק על מנת שכל עובד יקבל את גמולו ושלא תחסירו ממנו אפילו שקל אחד וגם שעובד לא יקבל כסף שלא מגיע לו על פי דעתכם. דיווח נוכחות מותאם למקום העבודה ואיכותי, יוכל לעזור לכם בחישוב השעות המדוייק ובהתאם לכך בחישוב המשכורת המדוייקת לכל עובד ועובד בקלות ובפשטות. דיוק במשכורת הוא דבר חשוב מאוד, על מנת שכל אחד יקבל את המגיע לו מבלי לבצע טעויות כאלה ואחרות.
ניהול העובדים

ברגע שדיווח הנוכחות שלכם איכותי, אתם יכולים לראות מי מהעובד שלכם עובד מתי ודבר זה יכול לעזור לכם מאוד לנהל את העובדים שלכם בצורה טובה יותר. למשל,אם תראו עובד שלכם שעובד בתקופה מסויימת שעות רבות בשעות לא שגרתיות, תוכלו לדעת כי הוא עובד כנראה מאוד קשה על פרוייקט שנתתם לו ותוכלו לדעת שמושקעת בפרוייקט מחשבה וכמובן לתת לעובד את גמולו על העבודה הקשה. כמובן שדבר זה עובד להפך, אם עובד אינו עובד מספיק שעות, או עובד החורג מגבולות השעות המוקצבות לו.
משמעת

לעיתים יש צורך להטיל משמעת במקום העבודה. דבר זה קשור ללא ספק גם בניהול שעות העבודה של העובדים. למשל במקום עבודה שצריך להגיע אליו ב08:00 בכל יום, ניתן לראות בדיווח הנוכחות מה השעה בה מגיעים העובדים השונים בבוקר ולראות האם הדבר תואם את ציפיותיכם. במידה ולא תוכלו לנקוט באמצעים מתאימים. דבר זה יכול לעור מאוד במקומות עבודה מסויימים בהם צריך להיות יותר אחראיים על כללי המשמעת ולאכוף אותם.

חזור למעלה
Mybusiness 2014. Al rights reserved