project-management-logo

בקרה ומדידה באמצעות תוכנה לניהול פרויקטים

עסק מתפתח בימנו מכיל בתוכו גורמים רבים שצריכים לתפקד בהרמוניה, מלבד ההכרח בשמירת תפקוד הרמוני בין המרכיבים השונים בתוך העסק ישנה חשיבות מכרעת גם לתיפקוד הרמוני עם החוץ, כמו עמידה בלוחות זמנים והתחיבויות ללקוחות, עמידה בחיובים שונים ומנגד תיארוך מדויק של חיובים לטובת העסק וכניסת סחורות מספקים וכיוצא בזה. כדי לייצר את האיזון העדין בין הגורמים החוץ אירגונים לבין הפנים אירוגנים ובינם לבין עצמם יש צורך בפלטפורמה מסייעת, פלטפורמה כזו תכיל את כול המגעים החיצונים עם העולם החיצון שהכרחים להתנהלות העסק ותכיל גם את כול המגעים הפנים אירגונים של העסק, פלטפורמה כזו תסמן על ציר הזמן של העסק התחיבויות בהווה ובעתיד ותתן שיקוף נאמן להתנהלות העסק בעבר בהווה ובעתיד, שיקוף שייסיע ליצירת האיזון העדין שדרוש לעסק ששואף לשגשג. ויש כזו- תוכנה לניהול פרויקטים.

מהי תוכנה לניהול פרויקטים?

תוכנה לניהול פרויקטים היא הכלי באמצעותו העסק מציב לעצמו יעדים ומקבל איזכורים תמידים לגבי התקדמותו במימושם, יעדים אלו הם נקודות ציון בדרך למימוש הפרויקט. תוכנה לניהול פרויקטים היא פלטפורמה נהירה, קריאה ונוחה מאד לשימוש אינטואיטיבי שמכילה את המשתנים השונים מהם מורכב העסק, חישובי שעות העובדים באמצעות שעון נוכחות ועידכונם התדיר במעקב אחר שעות הנוכחות האמיתיות של כול עובד ועובד, החסרות, ימי מחלה, איחורים וכו'. בעזרת תוכנה לניהול פרויקטים ניתן לנהל את ההתחיבויות של החברה לספקים ולקוחות ואת התשלומים הנכנסים לחברה עבור שירותיה, ניתן לחשב משכורות, לאזכר חובות לוגסטיות, פיננסיות ואחרות שצפויות בקרוב, לנהל פרויקטים מרובים ותתי פרויקטים במקביל, וכול זאת באופן קריא גרפית באמצעות טבלאות, גרפים וחתכים מתוכם אפשר לקרוא את מצב החברה בכול עת ולהכניס נתונים נוספים ועדכנים.

העתיד כבר פה

יתרון חשוב נוסף של תוכנה לניהול פרויקטים הוא האיזון שנרכש ממבט אחורה על ציר הזמן של פרויקטים שונים ואיפשור ניתוח של התחזיות והצבת היעדים שהנחו אותם, אפשר בכול עת לעמת תחזיות אלו מול ההתקדמות בשטח ולשנות את צורת ההתקדמות ואף את תתי הפרויקט כדי להגדיל את האפקטיביות המניבה של המהלך העסקי כולו, אפשר לשנות את מצבת כוח האדם, היחקף השעות וכו'. יתרון משמעותי נוסף של תוכנה לניהול פרויקטים הוא זמינותה כיום דרך ה'ענן' האינטרנטי כך שניתן לצפות בקלות בהתקדמות החברה בכול עת ומכול מקום.

חזור למעלה
Mybusiness 2014. Al rights reserved