project-management-logo

ניהול בסביבה דינאמית ותחרותית

היום בשווקים בינלאומים שצבועים בחוסר וודאות, בין תגובות קיצוניות של דהרה פראית לקריסה פתאומית אפילו עסק מקומי קטן הוא עסק פגיע, לא כול שכן עסק גדול שמועסקים בו רבים, על מנת לצמצם את הפגיעות של העסק, לרכז את יתרונותיו לרמה של אפקטיביות מרבית ובכך לאפשר לו לנצל הזדמנויות פתע במצב לא יציב, כדאי להשתמש בכלי עזר של תוכנה לניהול פרויקטים. עובדה היא שכול עסק זקוק להגנה זו אך לא מדובר רק בהגנה שהתוכנה מספקת באמצעות יעול העסק, התוכנה גם מחזקת את העסק ומכינה אותו לתחרות ולהתמודדות עם שינוים תכופים, היא מספקת לו את ה'שפיץ' איתו הוא יכול לגבור על עסקים מתחרים בתחרות על לקוחות ומשאבים. תוכנה לניהול פרויקטים היא פלטפורמה גמישה שמעניקה לעסק לצד הגנה מוגברת על ידי ניהול משאבים יעיל גם יכולת להתמודד עם שינויים מהירים על ידי ביצוע הערכויות מהירות  ברמה הטקטית והאסטרטגית.

מהי תוכנה לניהול פרויקטים?

תוכנה לניהול פרויקטים היא פלטפורמה שמעניקה לעסק את היכולת לשלוט בתכנון כול מרכיביו לבדוק איך התכנון עובר את מבחן המציאות ולחזור ולהתאים את התכנון למציאות המשתנה. התוכנה מכילה אפשרות לתכנן את מערך השעות של כול אחד מהעובדים בעסק, הצבת יעדים ותתי פרויקטים בדרך להגשמת הפרויקט, אפשרויות בקרה על התנהלות הפרויקט בזמן אמת, אפשרות לאנליזה של ההתקדמות מהעבר ועד ההווה ככלי לפיתוח תובנות חדשות והערכויות מעודכנות יותר למצב העכשוי של העסק, בפן הכלכלי התוכנה מאפשרת מעקב ותיכנון של מערך הבילינג של החברה, ניהול חשבונותיה ותיכנון המשכרות לפי מצבת השעות ונוכחות כול עובד והתקדמותו בכול פרויקט ותת פרויקט ע"י שימוש בשעון נוכחות. תוכנה לניהול פרויקטים MyProjects מאפשרת התרשמות מהירה ועמוקה בכול פרטי העסק בזמן אמת מכול מחשב משום שהנתונים שמוזנים אליה נשמרים במיחשוב ענן אינטרנטי.

בגמישות, ביעילות ובקלות

תוכנה לניהול פרויקטים מאפשרת שינוי מערכים מהיר ונתינת מענה נאמן לשינוים הבלתי צפוים בעולם תחרותי ומשתנה, התוכנה קריאה ונהירה גרפית ומשתמשת בגרפים, טבלאות, וחתכים על מנת לייצג את התנהלות העסק בפילוחים של אלמנטים שונים בו על ציר הזמן, לימוד התוכנה הוא אינטואיטיבי ונרכש בקלות.


חזור למעלה
Mybusiness 2014. Al rights reserved