project-management-logo

שעון נוכחות אינטרנטי

עסק מאורגן הוא עסק מכניס. הוא עסק שפניו אל העתיד, שמחפש דרכים להתייעל, פתוח לשווקים חדשים, רעב ללקוחות גדולים. עסק שלא פוחד מתחרות ומאתגרים ומניהול פרויקטים גדולים. אחת הדרכים להגיע למטרה זו, היא לקצץ בהוצאות מיותרות, לזהות כפילויות ולבטל אותן, לקבוע תקציבים ריאליים ולהדק את העמידה בגבולותיהם. שעות עבודה הן אחת מנקודת החולשה בכל עסק ולשם כך יש צורך לעשות שימוש בשעון נוכחות אינטרנטי כחלק מתוכנה לניהול פרוייקטים. הצורך להקטין את הפער בין מספר השעות היומיות נטו שבהן אמור עובד לעבוד לבין הנעשה בשטח. מגרירת פרוייקטים אל תחום השעות הנוספות באמתלות שווא ומפאת חוסר יעילות הנובעת הן מחוסר מקצועיות והן מחוסר מוטיבציה בהעדר קו מנחה מוצק ודוגמא אישית ועד לחיסורים ואיחורים, מסיבות שונות, מוצדקות או לא. הן תפקוד העובדים הלקוי והן ההתעסקות הסיזיפית והמייאשת בנושא, שתיהן מביאות לירידה בתפוקה ולהפסד כלכלי. דרך פשוטה ומעשית להתמודד עם הנושא היא להתקין שעון נוכחות אינטרנטי. כל מה שצריך זה מחשב וחיבור לרשת. אחסון ענן ידאג לשאר.

עדכון בזמן אמת

מערכת שעון נוכחות אינטרנטי נועדה לשרת הן את העסק והן את העובדים המתוסכלים כדי שלא ירגישו שאין בוטחים בהם ויוכלו להתמקד במתן השירות הטוב ביותר לו הם מסוגלים.באמצעות שעון נוכחות אינטרנטי כל שלב במיזם מקבל את הקצאת השעות שלו, לכל עובד הקצאת זמן משלו. כל שנותר לעשות בעזרת שעון נוכחות אינטרנטי הוא לסמן דרך מסך הדיווח מה נעשה בזמן נתון במסגרת הפרויקט וההתחייבויות של צוות העבודה בו. כך שהמנהלים השונים יודעים בכל רגע נתון מה מצב הפרויקט, כמה בוצע בו, מה עדיין חסר ותוך כמה זמן תושלם המשימה. כך ניתן מראש לראות כמה שעות צפוי העובד לתת לכל מיזם, היכן הוא נמצא ביחס לנדרש מה שמאפשר שיחות נקודתיות של תמריץ או פרגון ביחס להישגיו. עוד בעזרת שעון נוכחות אינטרנטי  ניתן לעקוב על פרודוקטיביות העבודה לאורך זמן, תוך שמירה על רשומות קודמות. אין עוד צורך בוויכוחים ושיחות מיותרות. מעכשיו מערכת שעון נוכחות אינטרנטי נותן תמונת מצב עדכנית בזמן אמת. שעון נוכחות אינטרנטי מאפשר מעבר ממשימה למשימה מבלי לבזבז זמן, תוך סימון ודיווח על סיום והתחלה מידיים, מכל מקום ובכל רגע נתון. כל יציאה לשטח, לפגישה מדווחת מידית.


חזור למעלה
Mybusiness 2014. Al rights reserved