project-management-logo

דיווח שעות עבודה בדרך הקלה

תיקון חוק הגנת השכר נכנס לתוקף מתאריך 1.2.2009. על פי תיקון זה, על המעסיק חלה חובת פירוט של דיווח שעות עבודה בתלוש המשכורת, מה שהביא למהפכה של ממש במעמד העובד בארץ מעצם יכולתו לשמור על זכויותיו ולעקוב אחר מרכיבי השכר השונים שעד עתה נותרו בחלקם עלומים מאחר והמעביד לא חוייב לפרט מה הם. מאותו התאריך על המעביד לנהל דיווח שעות עבודה יומי שמחייב התייחסות ממוקדת ולא גלובלית, על החשבון. בין הפרטים החדשים שחובה על המעביד לפרט הם גובה השכר עבור שעת עבודה אחת, מספר שעות העבודה וימי העבודה בתקופה זו. יש לפרט את כל הסכומים בתשלומים הנוספים כגון : דמי הבראה, גמול עבור שעות נוספות, מנוחה שבועית, דמי מחלה, דמי חופשה ועוד. על המעביד לפרט תשלומים החייבים במס, ביטוח לאומי ועוד. זכויות פנסיוניות וזכויות סוציאליות אחרות אותן מקבל העובד. חובה של קיום שעון נוכחות או רישום ידני יומי. פירוט זה, כאשר מתנהל כמתבקש, מגן, בסופו של יום גם על המעסיק מפני תביעות שכר של עובדים.

רישום יומי

חובת הרישום היומי היא פעולה פשוטה בשימוש בטכנולוגיה של שעון נוכחות אינטרנטי כחלק מתוכנה לניהול פרוייקטים. שעון כזה יכול לשרת עסק בכל סדר גודל וכל גודל של פרויקט, מאחר והוא נתמך בטכנולוגיית ענן שאינה זקוקה לחומרה או תוכנה המגבילה בכמות ובגודל אחסון. כל מה שצריך זה חיבור לאינטרנט. לרוב ניתן להוריד אפליקציית חיבור כזו גם לטלפונים ניידים, מה שמאפשר דיווח שעות עבודה מהשטח, בכל זמן נתון, בלי קשר לשעות העבודה הרשמיות של המשרד ומבלי להזדקק לאישורים ותהליכים בירוקרטיים ממחלקת כוח האדם. הרישום נעשה תוך רגע וניתן לעקוב אחריו בכל רגע נתון. גם את פירוט מרכיבי השכר ניתן לבצע תוך דקות, בהוספת נתונים לפי הצורך, בהתאם לדרישות הפרויקט הספציפי, צרכי העבודה והעובד מתוך טבלאות קיימות. בדרך זו ניתן לנטרל אי הבנות, כעסים ותסכולים הנובעים מעבודה קשה שנידמה לא פעם שלא מקבלת שכר הוגן. תלוש המשכורת כבר לא יראה כמו חידה חודשית סתומה אלא כמו משהו שבאמצעותו ניתן לעקוב אחר השכר המגיע באופן טבעי.


חזור למעלה
Mybusiness 2014. Al rights reserved