project-management-logo

הפלטפורמה האידיאלית לניהול כוח האדם בעסק

תוכנה לניהול עסק היא הפלטפורמה באמצעותה ניתן למנהלי העסק הכוח להתאים את כוח האדם של העסק לדרישות המשתנות של המציאות העסקית ויעדי העסק. בתרבות הניהולית זו אמת ידועה שעל מנת להביא את האירגון והחברה עילות איכותית מיטבית יש להתאים את כוח האדם המתאים לכול משימה ומשימה מחדש, הרכבת צוות או בחירה באדם ספציפי לביצוע פרויקט הם ערובה להצלחת או כשלון הפרויקט, לכן כדאי תמיד לבחור בכוח האדם המתאים ביותר ואת זה אפשר לעשות על ידי אנליזה של הישגי עבר בחברה בכיבוש יעדים והצלחה בהגשמת פרויקטים בהיסטוריה המקצועית של העובד בחברה, תוכנה לניהול פרויקטים מאפשרת הצצה אל העבר של פרויקטים שנוהלו באמצעותה ודרך אנליזה של הצלחתם לבנות צוות מתאים לכיבוש היעדים העתידים והבשלת הפרויקטים להצלחה.

יתרונות תוכנה לניהול פרויקטים

תוכנה לניהול פרויקטים היא פלטפורמה שמכילה בתוכה מספר פונקציות ותוכנות שונות שחויוניות לניהול מיטבי של העסק, תוכנה לניהול חשבונות מוטמעת בתוכנה לניהול פרויקטים ומאפשרת הבנה מלאה של הבילינג, התקבולים והחיובים של העסק השוטפים והעתידים, תוכנת נוכחות שמתעדכנת בנוכחות העובדים מסייעת להבין את התקדמות הצוות בהגשמת הפרויקטים, חישובי המשכורות, ומאפשרת שינוים ועידכונים במצבת כוח האדם ובהפניית משאבי זמן נוספים לפרויקט. תוכנת נוכחות מאפשרת אחרי אנליזה את בחירת כוח האדם המתאים לכול פרויקט והרכבתו. תוכנה לניהול פרויקטים נבנתה מתוך מחשבה על קלות תפעולית וזמינות מרבית כך שבכול רגע ניתן לבדוק כול פרט שמרכיב את העסק באמצעים גרפים נהירים של טבלאות, גרפים וחתכים, ומכול מקום משום שתוכנה זו שומרת את הנתונים שמוזנים אליה בענן באינטרנט.

כיבוש יעדים והגשמת פרויקטים

תוכנה לניהול פרויקטים שמוטמעת בה אנטגרלית תוכנת נוכחות, תוכנת ניהול חשבונות ובילניג על ציר הזמן של החברה מאפשרת לקיחת החלטות שקולה ומחושבת ואף שינוי מהיר על מנת להתאים את התובנות למציאות המשתנה, תוכנה כזו מאחדת בתוכה את מרכיבי העסק השונים לכלל תמונה אחת נהירה ומפורטת ומביאה את העסק לאפקטיביות מרבית הן מבחינת כוח האדם הרצוי הן מהבחינה הפיננסית והלוגיסטית והן מבחינת הצבת היעדים וההתקדמות אל עבר סיומו המוצלח של פרויקט, כול זאת בניהול מקביל של המשימות השונות.


חזור למעלה
Mybusiness 2014. Al rights reserved