project-management-logo

תוכנה לניהול פרוייקטים והשפעתה על העסק

כדי להגדיר מטרות לעסק מתפתח ולעקוב אחר ההתקדמות בהגשמתן אנו זקוקים לסיועו של כלי שיקיף את כול המשתנים השונים של העסק בכול זמן נתון, כלי כזה הוא הפלטפורמה של תוכנה לניהול פרוייקטים, תוכנה זו מאפשרת מבט מקיף על העסק והתקדמותו בהשלמת פרויקטים שונים או התמקדות במרכיב הבודד, התוכנה מקנה למנהלי העסק את היכולת לבצע הערכות לגבי תיפקודו, לגבי היעדים שהוצבו לו ומאפשרת את היכולת לשנות את היעדים או לחתור למימושם באמצעים אחרים. עסק מתפתח חייב בוורסיטליות שנגזרת מהתקיימות במשק במצב של אי וודאות, תוכנה לניהול פרוייקטים מאפשרת  את תמונת המצב העדכנית ביותר בכול רגע תוך פילוח אלמנטים שונים בתיפקודו זה ביחס לזה וביחס ליעדים שהוצבו.

יתרונותיה של התוכנה לתיפקוד העסק

התוכנה לניהול עסק מטפלת באלמנט התיפעולי בעסק, הצבת היעדים והפרויקטים בהם יעסקו העובדים בחברה, חלוקת כוח האדם המתאים ביותר לכול פרויקט ופרויקט, הבניית לוחות זמנים ומעקב אחר הביצוע, הקצאת שעות לעובדים לכול משימה, שינוי מצבת כוח האדם על פי ההתקדמות, ירידה לפרטים ברזולצית מיקרו באמצעות הבניית תתי פרויקט, מעקב ותיפעול הבילינג של החברה, החיובים השונים והתקבולים השונים, התוכנה מאפשרת בניית תחזית כלכלית חיונית ליציבות הכלכלית של החברה. תוכנה לניהול פרוייקטים יכולה לשקף את הריווחיות הצפויה וזו המעשית אלו מול אלו על מנת שהחברה תוכל לבצע הערכות חדשה ומהירה לצמצום עלויות והגדלת הרווח.

קלות תפעול, נגישות, וקריאות

התוכנה תוכנתה כך שהמידע המוזן עליה מגובה בענן וכך היא מאפשרת נגישות מרבית אליה מכול מחשב ללא תלות בחומרה ספציפית, התוכנה קלה לתיפעול ועקומת הלימוד שלה קצרה בשל המבנה הקריא והאינטואיטבי שלה. התוכנה מאפשרת מצג עדכני ומדוייק בשלל אמצעים גרפים של כול אחד מהאלמנטים שבטיפולה, ביחס ליעדים וציר הזמן וביחס לאלמנטים הנוספים שבתפקוד החברה. לדוגמא ניתן להשוות בין תיכנון לוחות הזמנים של ההתקדמות לעבר השלמת פרויקט ובין הביצוע בפועל וזאת על רקע מצגת מדויקת של שעות העבודה שהושקעו בפרויקט ואלו שעוד צפויות. המצגת נתנת באמצעים גרפים מגוונים כגרפים, טבלאות וחתכים שונים.


חזור למעלה
Mybusiness 2014. Al rights reserved