project-management-logo

מה הם הפיצ'רים של תוכנה לניהול פרויקטים?

לכל תוכנה יש את הפיצ'רים הבסיסיים שהיא חייבת להכיל בהתאם למטרה שהיא אמורה למלא, וסביבם פיצ'רים בעלי ערך מוסף בהתאם לתוכנה. כך למשל, ייתכנו תוכנות שמציעות רק פיצ'רים בסיסיים עבור פעולות פשוטות, מה שמאפשר להציע אותן בחינם או במחיר נמוך במיוחד, וייתכנו תוכנות המציעות שורה ארוכה של פיצ'רים מגוונים ומתקדמים עבור פעולות מורכבות, מה שדורש השקעה רבה יותר בתוכנה. כאשר אתם מתעניינים ברכישת תוכנה לניהול פרויקטים ישנם מספר פיצ'רים בסיסיים שתוכנה כזאת צריכה להכיל. הדבר הראשון הוא כמובן היכולת לערוך רשימה של כל מרכיבי הפרויקט. תכנית האב של הפרויקט המתארת את השתלשלות הפרויקט בראשי פרקים. לאחר מכן, צריך פיצ'ר המאפשר לנהל רשימה של כל השלבים הנמצאים בתוך כל ראש פרק, וכל תתי השלבים של כל שלב. באופן זה, ניתן להגיע במהירות לרשימה כוללת המפרטת את כל הפעולות הנדרשות לביצוע במהלך הפרויקט, וכמובן צריך להיות פיצ'ר שמאפשר לעדכן את כל הנתונים תוך עדכון אוטומטי של שלבים תלויים וקשורים.

מה יודעת לעשות תוכנה יותר מתקדמת?

בהמשך לכך, צריכה להיות היכולת להגדיר עבור כל פרט שמכילה הרשימה את הנתונים הבאים: אחריות, קרי מי האדם האחראי על ביצוע השלב או תת השלב, פרק הזמן הנדרש לביצוע השלב, וכן שלבים שנדרש להשלימם לפני ביצוע שלב זה. כאשר יש לנו את הנתונים הללו, אנחנו יכולים להתחיל לבנות את תרשים הגאנט שמתאר עבורנו את לוחות הזמנים. תוכנה לניהול פרויקטים בסיסית תאפשר לכם לבצע את כל הפעולות האלה, לרבות פיצ'רים בסיסיים נוספים. יחד עם זאת, ייתכנו פרויקטים מורכבים המקיימים קשרי תלות עם פרויקטים אחרים וגורמים או גופים אחרים, מה שדורש תוכנה לניהול פרויקטים מורכבת יותר בעלת פיצ'רים המספקים ערך מוסף מעבר לפיצ'רים של תוכנה לניהול פרויקטים בסיסית. כך למשל, תוכנה לניהול פרויקטים מתקדמת עשויה להיות מסוגלת להפיק מתוך תרשים הגאנט, תכנית עבודה שלמה הבונה צוותי עבודה, אחראי צוותים, הגדרת המטרות והתפקיד של כל צוות וצוות ועוד כהנה וכהנה אלמנטים תכנוניים. ניתן גם לגזור מכך פיצ'רים של מעקב אחרי התקדמות הפרויקט וכדומה.


חזור למעלה
Mybusiness 2014. Al rights reserved