project-management-logo

תוכנה לניהול פרויקטים- האם זה רווחי?

העולם שלנו הוא עולם ממחושב. סביבת העבודה במרבית אם לא בכל בתי העסק היא ממוחשבת ובעלי העסקים כבר הבינוי את חשיבות השימוש בתוכנות ייעודיות שמתאימות לניהול העסק. משום שמדובר בשימוש יעיל למדי שמגביר את רווחיות העסק, ארגונים משקיעים בקיום קורסים לניהול פרויקטים או מטמיעים שיטות עבודה של ניהול פרויקטים על ידי תוכנות מתאימות. מדובר בהשקעה נבונה משום שבמרבית המקרים ההשקעה הזו מחזירה את עלותה ואף מגדילה אות רווחי העסק.

במה זה כרוך?

ניהול פרויקטים בצורה שיטתית כרוך אם כן בהשקעה בלמידה, הטמעה, ניהול, ביצוע בקרה ועבודה שוטפת על פי נהלים קבועים. קשה להוכיח עד כמה שימוש של תוכנה לניהול פרויקטים מגביר את יעילות והצלחת הפרויקט מכמה סיבות. ראשית, כל פרויקט שונה ממשנהו. אין אפשרות לערוך השוואה בין שני פרויקטים זהים בעלי יעדים זהים וסביבה זהה שמנוהלים במקביל- פעם אחת עם תוכנה לניהול פרויקטים ופעם שניה ללא תוכנה כזו.

מציאות בתוך הקשר

כל פרויקט נוצר בתוך סביבה נתונה ובהקשר מסוים. המציאות הארגונית היא דבר שנתון לשינויים, וכך שינויים במבנה הארגון, בכוח העבודה ובהנהלה יכולים להיות בעלי השפעה מכרעת על הצלחת הפרויקט. משום כך לא ניתן לבודד את השפעת השימוש של תוכנה לניהול פרויקטים ולמדוד את השפעתה על הצלחת הפרויקט.

עלויות

חשוב להבין שבכל ארגון, הפרויקט הראשון שבו תיושם תוכנה לניהול פרויקטים יהיה יקר יותר מקודמיו. הצורך בלימוד התכונה וההסתגלות לשיטות העובדה החדשות יאטו את ההתקדמות של הפרויקט. עם זאת ככל שיגבר השימוש בתוכנה, כך תגבר הרווחיות ועלות הפרויקט תהיה נמוכה יותר. מסיבה זו תקופת הלמידה של איכות ועלות העבודה עם תוכנה לניהול פרויקטים נמשכת על פני כמה פרויקטים ולא ניתן לומר לאחר פרויקט אחד מהי מידת הרווחיות של השימוש בתוכנה.

איך מודדים?

מדידת התועלת של השימוש בתוכנות לניהול פרויקטים היא דומה למדידה של שיפור תהליכי עבודה במסגרת של התייעלות. עלות השינוי נמדדת בנפרד, מול עלות ההישארות במצב הקיים, מבחינת איכות ועבודה חוזרת, כמות העבודה המיותרת, כמות זמן מבוזבז, חריגות בתקציב ועוד גורמים שונים.
למעשה לא מעט מחקרים בתחום מציגים חסכון והתייעלות מרשימים למדי כאשר חברות מבצעות מהלך של שיפורי תהליך.


חזור למעלה
Mybusiness 2014. Al rights reserved