project-management-logo

איך משפרת תוכנה לניהול פרויקטים את ניהול הפרויקטים?

על חברה, ארגון או עסק שואפים להגביר את הרווחיות ולעבוד בצורה יעילה יותר. הדרכה נכונה של העובדים והקפדה על נורמות עבודה קבועות הוכחו זה מכבר כיעילים למדי וכבעלי השפעה מכרעת על מחזור הכספים ועל הרווחיות של כל עסק. מעבר לכך הטמעה של נהלי עבודה קבועים משפרת את תפוקת העובדים ומייצרת סדר בעבודה. בדרך זו ניתן לעמוד על ליקויים ולתקנם בקלות רבה. אחת הדרכים להגיע לתוצאות טובות בהקשר זה היא על ידי תוכנה לניהול פרויקטים.

השקעה נבונה

במסגרת ההטמעה של דרכי עבודה קבועות ומקובלות, עושים בעלי עסק רבים שימוש בתוכנות כמו תוכנה לניהול פרויקטים. המעבר לשימוש בתוכנה כזו מחייב תקופת הסתגלות, למידה ושינויים ארגוניים, מה שהופך את עלות הפרויקטים הראשונים לגבוהה יותר, אולם בטווח הארוך, מרגע שהעסק והעובדים מורגלים בשימוש בה, עלות הפרויקטים יורדת והיא מחזירה את ההשקעה בה בצורה מהירה למדי. שימוש נכון בתוכנה ייעודית לניהול פרויקטים מייצרת סטנדרטיזציה ומאפשרת לנהל את הפרויקט באופן יעיל יותר.

תבניות

המאמר הבא מנסה לעמוד על מקורות החיסכון וההתייעלות כאשר משתמשים בתוכנות כמו תוכנה לניהול פרויקטים. חשוב להבין כי המוח שלנו עובד בצורה של תבניות. מסיבה זו, כל דבר שעובד בצורה תבניתית ושיטתית מקל על תהליכי החשיבה ומפנה אותנו לדברים החשובים באמת. כל פרויקט מזמן אתגרים חדשים ויעדים חדשים אולם בבסיס הדברים קיימים אלמנטים ומוטיבים שחוזרים על עצמם, בהיבט המקצועי ובהיבט הניהולי.

פנאי ליצירתיות

זיהוי נכון של כל המוטיבים הללו מאפשר למנהלי הפרויקטים ליצור תבניות של מסמכים, מצגות, תרשימים ודיווחים שניתן להשתמש בהן בכל פרויקט. מדובר בחיסכון של זמן רב עבור העובדים ועבור המנהלים, זמן שמתפנה לעבודה פרודוקטיבית ויצירתית, כמו למשל פתרון בעיות, טיפול בחריגים, ועיסוק בנושאים שמקדמים את הפרויקט על חשבון ביצעו עבודות שוטפות. 

הפקת לקחים

כל פרויקט דורש תהליך של הפקת לקחים, שנעשית בסיום הפרויקט או במהלכו. שימוש בתוכנות כמו תוכנה לניהול פרויקטים במסגרת תהליך הפקת הלקחים מאפשר להכניס את תוצאות התהליך, התובנות ממנו והלקחים למאגר המידע הארגוני, כך שניתן יהיה להשתמש בתובנות הללו בפרויקטים הבאים. זוהי התייעלות של ממש שמאפשרת לשרש טעויות ושגיאות ולהטמיע מהלכים נכונים ויעילים.


חזור למעלה
Mybusiness 2014. Al rights reserved