project-management-logo

תוכנה לניהול פרויקטים להגברת הרווחיות ולייעול מקסימלי

קשה לתאר היום עסק שאינו ממוקד בהגברת הרווחיות שלו בתחומו, הדרך לעשות זאת היא באמצעות מיקסום היעילות הפנים אירגונית, כדי לשפר את השירות המוצע ולשפר את החסכון במשאבים ובאמצעות קביעת יעדים חיצונים של הגברת התחרותיות וגיוס לקוחות חדשים. על מנת להשיג את מיקסום היעילות הפנים אירגונית העסק זקוק לכלי שיסייע בקביעת מטרותיו, ויגדיל את הסינכרון בין החלקים השונים של העסק, השלטת סדר בתחשיביו ותחזיותיו הכלכלים, הצבת כוח אדם מתאים לכול פרויקט והגדרת לוחות זמנים ושעות עבודה במידה שאינה מופרזת אך מספקת להשגת היעדים, על מנת להשיג לקוחות חזקים ולהגדיל את אטרקטיביות העסק בשוק תחרותי ממילא, העסק זקוק להגדרת יעדים, להבניית פרויקטים שישפרו את טיב השרות שהוא מספק ויוזילו את עלויות התפעול שלו. הכלי שמאפשר השגת כול זה הוא תוכנה לניהול פרוייקטים.

במה משפיעה התוכנה על יעילות החברה?

תוכנה לניהול פרוייקטים מקיפה את שדות הפעילות של החברה החיצונים והפנימים, היא מאפשרת קביעת יעדים לחברה באמצעות פרויקטים ותתי פרויקטים, היא מאפשרת מעקב יומיומי אחרי משימות רבות ושונות, מעקב אחרי ההתקדמות בהבשלת הפרויקטים לסיומם, דיווח אנטרנטי אחר שעות העבודה ותחשיבי המשכורות הנגזרים מכך, הצבת כוח אדם מתאים לכול מטרה וקיצוב שעות העבודה בהתאם, תוכנה לניהול פרויקטים מאפשרת מעקב אחר ההוצאות והתשלומים של החברה, התקבולים הנכנסים אליה והחיובים שהיא חבה, התוכנה מאפשרת בניית תחזית על פי ההוצאות וההכנסות הצפויות וייצובה הכלכלי של החברה, מנהלי החברה יכולים להתעדכן במצב החברה, להזין נתונים חדשים ובאמצעות שיקול הדעת שהתוכנה מאפשרת להגיע למסקנות חדשות שנובעות מהשטח ולהזינם חזרה למערכת.

יתרונותיה היחודיים של התוכנה לניהול פרוייקטים

בתיכנות התוכנה לניהול פרויקטים נעשתה קפיצה אל תוך האפשרויות הטכנולגיות שעומדות לפתחנו בעתיד הקרוב, התוכנה מכוונת לתת מענה נגיש וזמין בכול זמן ומכול מקום ולכן הנתונים שמוזנים אליה מגובים בענן האינטרנטי, שיטת גיבוי זו מאפשרת מגע מיידי עם התוכנה מכול מחשב וללא תלות במגבלות חומרה ותוכנה על מחשב ספציפי.  באורינות של הנתונים שמובאים על גבי התוכנה הושקע מאמץ להגיע למימשק נוח וקריא שהשימוש בו אינטואיטבי וקל ואכן התוכנה מספקת קריאות ופילוחים שונים.


חזור למעלה
Mybusiness 2014. Al rights reserved