project-management-logo

תוכנה לניהול משימות

עסק שמעונין לשרוד בעולם הכלכלי הלא וודאי של ימינו חייב להציב לעצמו משימות וכלכלת משאבים ברורה וזהירה, עסק כזה צריך להתנהל באיזון העדין שבין השקעת משאבים מספקת להשגת התכליות העסקיות שבמילוי משימות וביצוע פרויקטים אך תוך חישוב מתמיד שלא להפריז בהשקעה ולדלל את משאבי העסק, ההליכה הזו על מעין חוט מתוח מתאפשרת אם מנהלי העסק מנטרים באופן תכוף את הנתונים השונים באמצעות תוכנה לניהול משימות הקשורים בהתנהלות העסק ובהתקדמות בפרויקטים, על מנת שיוכלו מנהלי העסק לנהוג כך דרושה להם פלטפורמה כגון תוכנה לניהול משימות שתשקף ברזולציה פרטנית את כול האלמנטים הפועלים בעסק ותאפשר להם לסנכרן בינהם ולחלוק בינהם משאבים בצורה ויעילה, תוכנה לניהול משימות היא כלי כזה שמאפשר את נמעקב הצמוד והבקרה אחר האלמנטים השונים של העסק תוך יצירת מדדים המגלמים את ערכה של כול פעולה בתפוקה שלה לפרויקט מול ניצול המשאבים שבה.

ניהול משימות מושכל

התוכנה לניהול פרויקטים היא גם תוכנה לניהול משימות, באמצעותה מציבים לכוח האדם המקצועי יעדים אותם עליו להשיג, פרויקטים שעליו להביא לגמר, יעדים ופרויקטים אלו מטרתם להגדיל את האטרקטיביות ואת הכשירות וחסינות העסק אם באמצעות ייעול תהליכים או באמצעות שיפור, הוזלת שירות, יצירת שירות חדש וכו' שמגדילים את יכולת העסק להתחרות. תוכנה לניהול משימות מאפשרת מעקב אחר לוחות הזמנים שהוצבו לביצוע הפרויקט ובין מידת ההתקדמות בפועל, תוכנה לניהול משימות נחלקת גם לתתי פרויקט בתוך הפרויקט עצמו. לעיתים הפעולות של צוותים שונים נראות כול כך שונות עד שרק המיקוד שמאפשרת תוכנה לניהול משימות מאפשרת מביא עימו את התובנה שסופם של הפעולות השונות להתאחד לכלל הפרויקט השלם.

עוד יתרונות

תוכנה לניהול משימות מאפשרת שינוי לוחות זמנים ויעדים בהתאם לנתוני האמת, תוכנה לניהול משימות מאפשרת מעקב צמוד אחר תחום הבילינג של העסק ממנו נגזרת בריאותו הפיננסית של העסק ושרידותו, היא מאפשרת הגדרת מצבת כוח האדם הדרושה לכול פרויקט, הקצאת שעות העבודה, דיווח על שעות עבודה ברמת העובד הבודד, כול זאת בנגישות מלאה מתוך מיחשוב הענן ללא תלות בחומרה ייחודית או בזמני עבודה סטנדרטים.


חזור למעלה
Mybusiness 2014. Al rights reserved