project-management-logo

דיווח שעות עבודה

עסק עצמאי בשוק פתוח ומתקדם כשלנו מצריך ניהול פרויקטים ביד רמה וערנית, ניהול פרויקטים מתוך מבט על על הארגון של העסק ומתוך יכולת לרדת לפרטים הקטנים ביותר מהם מורכב העסק. נושאי התפקידים השונים, המשימות המבוזרות הדרושות לבסוף באיחוד של הפרויקט, הצד הכלכלי הדרוש ליצוב העסק על מים רגועים בשעה שהפרויקט ''מתבשל'', כול האלמנטים האלו שהם פניו השונות של העסק צריכים לפעול בסינכרון על מנת מנת להבטיח את מיקסום היעילות והשגת היעדים שהעסק חייב בכבישתם על מנת לשרוד ולהתפתח בסביבה תחרותית. כדי שיד ניהולית כזו תוכל לפעול דרוש לה כלי כגון כלי דיווח שעות שיתן לה תמונת מצב מעודכנת ואמינה, כלי כזה הוא התוכנה לניהול פרויקטים, שכוללת בתוכה דיווח שעות עבודה לעובד ולפרויקט. תוכנה זו מספקת מצג אמת מדויק בכול רגע לגבי התנהלות העסק על פי הנתונים שמוזנים אליה.

כיצד עובדת התוכנה לניהול פרויקטים?

התוכנה לניהול פרויקטים מאחדת בתמונה קלה לקריאה וזמינה את כול האלמנטים השונים של העסק, הפן הכלכלי של ניהול החשבונות, התקבולים של החברה וחיוביה השונים נשמר בה ודרכו ניתן לצפות את יציבות החברה בנקודות זמן שונות ולתכנן מהלכים פיננסים לפיכך. התוכנה גם מספקת דיווח שעות עבודה שמבחינת הפן הכלכלי חיוני בחישוב הוצאות החברה על משכורות. דרך דיווח שעות עבודה אפשר לבחון את יעילות הגשמת היעדים ביחס שבין ההוצאות על תשלום המשכורות לתפוקה ולרווחיות הנכנסת של סיום פרויקט, והיה והרווחיות אינה מספקת אפשר באמצעות תוכנת דיווח שעות עבודה להגיע להחלטות ניהוליות חדשות במצבת הזמן כוח האדם ובחירת היעדים. דיווח שעות עבודה מספר גם את סיפור מידת המחויבות של כול עובד ועובד לחברה, מסירותו, חיסוריו וכו'. באמצעות התוכנה אפשר אף להגדיר יעדים שונים ולנהלם במקביל.

זמינות וגמישות במשק תחרותי

תוכנת דיווח שעות עבודה מאפשרת גם שינוי של הגדרות היעד בזמן קצר ואחרי אנליזה שנסמכת על הפילוחים השונים של האלמנטים מהם העסק מורכב ותיפקודם אחד ביחס לשני וביחס ליעדי העסק שנקבעו קודם. האנליזה מתאפשרת קודם כול בשל זמינותה יוצאת הדופן של התוכנה ונתוניה, זאת משום שהתוכנה מגובה על הענן האינטרנטי ובכך מאפשרת נגישות אליה מכול מקום וללא מגבלות חומרה, אך האנליזה קלה בשל היצוג הגרפי הקריא והממשק הנקי של התוכנה שמאפשרים שימוש קל ואינטואיטיבי וקבל רושם מדויק באמצעות המחשות בגרפים, טבלאות וחתכים.


חזור למעלה
Mybusiness 2014. Al rights reserved