project-management-logo

לנהל זמן או להיות מנוהל על ידי הזמן

תוכנה לניהול פרויקטים דרושה לעסק שהציב לו למטרה איתנות עסקית דרך כבישת יעדים והתנהלות מסודרת ומתכוננת. עסק שמעונין להתפתח ולשגשג צריך להציב לעצמו יעדים של גדילה, לשמר מצב שבו כול הוצאותיו ידועות ומצבו הפיננסי יציב, שמצבת השעות של עובדיו מתכוננת ליעילות מרבית להשגת היעדים ומחושבת בתבונה עם הכנסותיו והוצאותיו, עסק בימנו צריך גם להיות מוכן לשינויים חדים ולתחרות עזה, על מנת שיוכל לצלוח את כול המשוכות הללו עסק חפץ הצלחה זקוק לכלי שיתן לו יתרון, יתרון שיאגד את כול מורכבותו של העסק, הארגונית, הלוגיסטית והפיננסית במקום אחד ובאופן קריא וזמין, היתרון הזה הוא התוכנה לניהול פרויקטים.

מהי בעצם התוכנה לניהול פרויקטים?

תוכנה לניהול פרויקטים שקולה לחדר מצב משוכלל דרכו אפשר לקבל תמונה מלאה על הזירות השונות והמשתנות של מצב הפרוייקט האידאלי לפיו נקבעו היעדים וקצבי ההתקדמות המעשים בשטח על הבלתי צפוי והגורם האנושי שתמיד משנים את האידיאלי. המנהל יכול להזין אל התוכנה נתונים שונים וחדשים אודות התקדמות הפרויקט, כוח האדם הדרוש, חישובי השעות וחלקותן בין עובדים שונים, תחשיבי תפוקה שמשקפים את היעלות של הארגון בהשגת היעדים הדרושים להשלמת הפרויקט, המנהל יכול לבדוק דרך הנתונים שהוזנו בעבר באם תובנה מנחה לכיבוש יעד אכן היתה נכונה או שמא יש לשנותה, הוא יכול להשוותה עם נתונים שעולים מהשטח בזמן אמת, ובאמצעות ממשק נוח וקריא להתרשם ממצב האמת של העסק דרך טבלאות, גרפים וחתכים שונים שימחישו לוו באמצעים גרפים את מצב העסק.,

תוכנה לניהול פרויקטים בכול רגע מכול מקום

על מנת שכול הדרישות הפיננסיות מהעסק, תשלומי משכורות בחישוב עם שעות העבודה של כול עובד ועובד, החזרים לבנק וכו' ימולאו ועל מנת שתקבולים וחיובים לטובת העסק לא יאבדו בתוך ריבוי הנתונים, תוכנה לניהול פרויקטים מתפקדת גם בתור מזכיר לוגיסטי ופיננסי שאיתו אפשר לתכנן את מסלול החיוב והתקבולים, כניסה והוצאת סחורות, תתי פרויקטים לניהול משימות שחוברות בסופו של דבר בסינרגיה לאחדות הפרויקט כולו. עתה תוכנה לניהול פרויקטים זמינה ללא מגבלות זמן ומקום, תוכנה וחומרה, וזאת משום שהנתונים עליה נשמרים בענן האינטרנטי וזמינים למורשים לשימוש בה מתי והיכן שיחפצו.


חזור למעלה
Mybusiness 2014. Al rights reserved