project-management-logo

שעון נוכחות – חובה בכל עסק

שעוני נוכחות הותקנו מאז ומעולם בעסקים בהם מספר העובדים גדול או במקרה שבעל העסק אינו נוכח במקום במשך כל היום. השעון העניק אינדיקציה מדוייקת לגבי שעות הכניסה והיציאה של העובדים, העניק מידע לגבי איחורים או אי הגעה לעבודה. כמו כן איפשר השעון לבצע סיכום שעות עבודה ולבדוק יעילות ורווחיות.
באמצעות הנתונים שנאספו בשעון הנוכחות יכלו העובדים למלא את דו"ח השעות החודשי שלהם ולהעבירו אל חשב השכר לשם קבלת המשכורת הנגזרת ע"פ שעות העבודה שהצטברו במהלך החודש.

עסק ללא שעון נוכחות – וויתור שהפסד בצידו

עסק שמוותר מראש על התקנת שעון נוכחות עלול לפגוע קשות בהתנהלותו, זאת משום ששעון הנוכחות כאמור מעלה, אינו מעניק מידע לעובדים בלבד לגבי שעות העבודה הפעילות שלהם, אלא לא פחות חשוב מכך, מעניק למעסיק אינדיקציות שונות לגבי שעות העבודה של ריכוז העובדים שלו. אינדיקציות אלו שופעות פרטים ונתונים שמתרגמים לסכומי כסף גדולים.
ניתוח דו"חות שעון נוכחות
באמצעות ניתוח של הדו"חות המתקבלים משעון הנוכחות ניתן כאמור ללמוד רבות על העסק. בין הדו"חות הקריטיים ביותר ניתן למצוא דו"חות חלוקת שעות. דו"ח שכזה מעיד על האופן בו מתחלקות שעות העבודה בין העובדים, לא פעם חלוקה נבונה יותר תוביל לפחות שעות נוספות, יותר שעות עבודה רגילות ותמחור זול יותר של סך כל השעות.
כמו כן ניתן יהיה לקבל מידע לגבי סך כל השעות המושקעות בפרוייקט מסויים וכך לגלות האם עלות השעות המושקעות בו תואמת את סעיף שעות העבודה בתקציב שנקבע מבעוד מועד. במידה וישנה חריגה כלשהי כדאי יהיה לבצע רפורמות שונות להתייעלות.

שעון נוכחות אינטרנט עם תוכנת Myprojects

בעזרת תוכנות מתקדמות ניתן כיום לספק פלטפורמת שעון נוכחות אינטרנטי המאפשר ניתוק מכרטיסי המגנט ושעוני הנוכחות הישנים הממוקמים בעסק עצמו. בעזרת ממשק ידידותי להפליא יכול כל עובד להתחבר מהסמארטפון שלו אל התוכנה, להקליד קוד אישי ובעצם לאשר את כניסתו לעבודה ואת יציאתו בסוף היום.
חברת Myprojects הופכת את החיים הרבה יותר קלים ואת ניהול הפרוייקטים במקום העבודה ליעיל ופרקטי הרבה יותר

חזור למעלה
Mybusiness 2014. Al rights reserved