project-management-logo

שעון נוכחות באינטרנט, הדרך לנתב נכון את שעות העבודה בעסק

כל בית עסק מקציב מספר מסויים של שעות עבור מצבת העובדים שלו, זאת בהתאם לצורכי העסק. למשל חנות בגדים הפתוחה עשר שעות ביום, תחלק לשתיים את משמרות אמצע השבוע ותפעיל בכל משמרת מספר מוכרים ועובדים בהתאם לכמות העבודה. התנהלות זאת היא התנהלות ססטימטית בדרך כלל שאינה משתנה בצורה מהותית. השוני הגדול במצבת כוח האדם מתרחש לרוב בתקופות של חגים וכדומה, אז יש צורך בעובדים רבים יותר.

בחברת היי טק לעומת זאת פועלים על פי פרוייקטים, לכל פרוייקט מוקצבות שעות עבודה מסויימות מראש, השעות מתחלקות לכל עובד. על מנהל הפרוייקט לדאוג כי כל הפעולות שהוא מבקש לבצע בכל רגע נתון ישולבו נכון עם מכסת השעות המוקצבות לאותו עובד. במקרה של חריגה משעות העבודה ומהתקציב הראשוני ייתכן מאד הפסד כספי ניכר.

שעון הנוכחות, מנתב אותי להצלחה

שעון הנוכחות באינטרנט מאפשר שתי פעולות חשובות מאד, הראשונה היא הגנה על העובד, עובד ש"מדפיס" כרטיס באמצעות התוכנה נרשם מיידית, השעות שלו נצברות והוא יכול לדעת בקלות, באמצעות הדו"ח שנפלט בסוף החודש, את כל הפרטים על שעות העבודה השונות שלו, לרבות שעות נוספות וכדומה.
הפעולה השנייה שמבצע שעון נוכחות באינטרנט הוא שמירה על המעסיק. כיצד? באמצעות דו"חות של נתונים. בדו"חות אלו יכול המעסיק לראות את שעות העבודה שצבר כל עובד, את האיחורים שלו, את פריסת החיסורים שלו, את כמות השעות ביחס לחלקו בפרוייקט וכמובן לבדוק את ההתאמה למכסה שהציב לעצמו בניהול התקציב כפי שתיארנו קודם.

ארגז כלים שלם בתוכנה אחת
ניתוב שעות שכזה מוביל לסדר וארגון מופתי ומסייע ללא ספק, בצורה משמעותית מאד להצלחת העסק. שימוש בשעון נוכחות אינטרנטי מונע תקלות רבות ואין כל סיבה שלא לעשות בו שימוש ולהתקינו מיידית עבור כל עובדי החברה. על מנת לזכות בארגז כלים שלם הממוקם בתוכנה אחת ומאפשר לכם שליטה אדירה בכל הנתונים הקריטיים הנוגעים לשעות העבודה של עובדי העסק שלכם כל שעליכם לעשות הוא ליצור קשר עוד היום וליהנות מחבילת שירותים מקצועית. Myprojects , הדרך שלך להצלחה.

חזור למעלה
Mybusiness 2014. Al rights reserved