project-management-logo

ניהול זמן בפרויקטים

בסביבה העסקית של זמננו התחרות היא עזה, עסק חי או נופל על יכולתיו לבצע ביעילות ובזריזות פרויקטים ולהציב יעדים מקדמים ולהשיגם. הביטוי הקלישאתי כבר- 'זמן = כסף' אינו נכון יותר מאשר בסביבה העסקית של ימינו, עסק שמעונין לשרוד חייב להדביק את יעדיו בעקביות וביעילות תוך הפניית משאבים נבונה ואקונומית שתאפשר לו ביצוע מספר פרויקטים במקביל ובניצול מיטבי של כוח האדם שעומד לרשותו. עסק כזה חייב להגדיר היטב את יעדיו, הפרויקטים שאליהם יפנה משאביו תוך שימת לב עקבית ומתעדכנת תדיר לישום המשאבים בקירוב היעדים עד כבישתם והשלמתו המוצלחת של הפרויקט. עסק כזה נצרך לכלי עזר על מנת שיוכל לפקח על המשתנים הרבים והשונים והאפקטיביות שלהם על תיפקודו, על כלי כזה להוות מנגנון בקרה ומדידה של המשתנים השונים ועליו גם להיות וורסיטלי, נוח לשימוש וזמן, הכלי הזה הוא תוכנה לניהול פרויקטים.

מה ההשפעה של תוכנה לניהול פרוקטים?

בצד של קיום העסק ושרידותו היציבה, תוכנה לניהול פרויקטים מסייעת לעקוב להתעדכן לקראת ובמהלך מועדים ועיתוים חיוניים לעסק כגון זמני בילינג של לקוחות וחיובים שונים של העסק לספקיו לבנקים לנותני שירות וכו'. תוכנה כזו לאחר שתוכננו באמצעותה מהלכי התשלום ותקבולי התשלום לעסק מהווה מנהל חשבונות מדויק ואפשר באמצעותה לתכנן את המהלכים העסקים והפנים ארגונים האחרים, בתוכנה כזו מוטמע שעון נוכחות אינטרנטי שמאפשר מעקב אחר שעות העבודה של כול עובד ועובד, שעון נוכחות אינטרנטי מהווה גם כלי מדד להתקדמות הפרויקט לאחר שהתוכנה תראה באמצעות גרף, חתך או טבלה לפי בחירתך, את היחס בין השעות המושקעות בפרויקט ומידת הבשלתו לקראת סיומו. כך באמצעות שעון נוכחות אינטרנטי ניתן למדוד את החפיפה בין מפת היעדים של העסק לזמן שמושקע ואיכות ההשקעה והקירבה להגשמה מוצלחת של הפרויקט .

בכול זמן ומכול מקום

יתרון נוסף ומכריע של תוכנה לניהול פרויקטים הוא היכולת להתעדכן בכול זמן, להזין נתונים, לבצע הערכות מצב תכופות ולשנות מהלכים בעסק מרחוק ובכול מקום, יכולת זו יחודית לתוכנה לניהול פרויקטים שנשענת על יתרון טכנולוגי שעוקף מגבלות תוכנה וחומרה באמצעות שימוש במיחשוב ענן אנטרנטי ששומר את הפרטים ומבטיח זמינות מוחלטת. 

ניהול זמן נכון מתבטא  גם ברכישת מוצרים משלימים. מענה אנושי לעסקים לדוגמא, עשוי לחסוך זמן ומשאבים- מטרתו היא הפחתת הלחץ במערכת ע''י משיכת שיחות ולהבטיח התייעלות של תהליך העבודה, תוך חיזוק הקשר עם הלקוחות ומתן תשומת לב לפנייתם.


חזור למעלה
Mybusiness 2014. Al rights reserved